Član uprave/odbora Antonela Licitar za godinu 2021/2022