Član uprave/odbora Ankica Mamić za godinu 2022/2023