Član uprave/odbora Alica Grilec za godinu 2020/2021