Član uprave/odbora Alen Švenda za godinu 2022/2023