September - Basic Education & Literacy

Područje fokusa: Mjesec osnovnog obrazovanja i pismenosti.

  •      Inicirajte nastavu za obrazovanje odraslih
  •      Uključite mlade / studente kao nastavnike
  •      Inicirajte e-učenje
  •      Organizirajte predavanja o informiranju o prometu u školama i fakultetima

Trenutno nema sadržaja u ovom pojmu.