June - Rotary Fellowship

Mjesec Rotary Fellowshipa

  •      Klupski sastanci
  •      Prolaženje kroz "Rotary Fellowship" literaturu
  •      Promoviranje RFE - Pozovite predavače da podijele svoja iskustva

Trenutno nema sadržaja u ovom pojmu.