August - Membership & Extension Month

Mjesec članstva i razvoja novih klubova.

  •      Ažurirajte popis klasifikacija
  •      Educirati članove o postupku članstva
  •      Uključite nove članove
  •      Pozovite rotaractere da se pridruže Rotaryu
  •      Razmislite o pozivanju lokalnih ličnosti da budu proglašeni počasnim članovima
  •      Organizirajte seminar na razini kluba i javni sastanak na koji ćete pozvati ne rotarijanske prijatelje i Rotary Alumni da naglasite prednosti pridruživanja Rotaryju

Trenutno nema sadržaja u ovom pojmu.