"Želimo postati samostalni"-Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Karlovac

Opremanje kabineta (učionice) za pripremanje hrane učenicima s teškoćama u razvoju

Tip projekta:

Lokacija: 
Karlovac
Hrvatska
Razdoblje: 
četvrtak, 15 ožujka, 2018 - 23:00 do petak, 15 lipnja, 2018 - 22:00