„ZA NJIHOV POGLED!“ – „For their vision!“

Cilj je opremiti školu sa multisenzornom didaktičkom opremom koja će pomoći uključivanju djece sa oslabljenim vidom.

Tip projekta:

Klub: 
Rijeka
Lokacija: 
Rijeka
Hrvatska
Razdoblje: 
srijeda, 14 rujna, 2016 - 22:00 do srijeda, 14 prosinca, 2016 - 23:00