Welcome to Rotary

Edukacija novih članova o ideji i misiji Rotarya, povijesnom razvoju i organiziaciji RI i Distrikta 1913 te aktivnostima članova kluba.

Tip projekta:

Lokacija: 
Zagreb
Hrvatska
Razdoblje: 
petak, 13 studenog, 2015 - 23:00