Stipendiranje nadarenih učenika i studenata slabijeg materijalnog statusa otoka Hvara

Stipendirati nadarene studente.

Tip projekta:

Klub: 
Hvar
Lokacija: 
Otok Hvar
Hrvatska
Razdoblje: 
ponedjeljak, 30 lipnja, 2014 - 22:00