Rotary Global Grant Scholarship

Stipendija za poslijediplomski studij u London School of Hygiene and Tropical Medicine u suradnji s London School of Economics na polju planiranja i financiranja projekata u zdravstvu.

Tip projekta:

Lokacija: 
London
Hrvatska