Pomoć stradalnicima i sanacija posljedica poplava na području Vukovarsko-srijemske županije

Humanitarna akcija prikupljanja pomoći stradalnicima i sanacija posljedica katastrofalnih poplava na području Vukovarsko-srijemske županije

Tip projekta:

Lokacija: 
Zagreb
Hrvatska
Razdoblje: 
petak, 17 listopada, 2014 - 22:00