Opremanje varaždinskih osnovnih škola

Tip projekta:

Lokacija: 
Hrvatska
Razdoblje: 
srijeda, 30 lipnja, 2010 - 22:00