Dore za SOS Dječje selo Hrvatska

Prikupljene donacije koristiti će se za projekt "Bolje čitam, bolje pišem a još bolje govorim" a provoditi će se u SOS Dječjem selu Ladimirevci. Projekt je namijenjen ranoj detekciji i prevenciji smetnji u govoru, pisanju i čitanju kod djece predškolskog

Tip projekta:

Lokacija: 
Zagreb
Hrvatska
Razdoblje: 
utorak, 27 listopada, 2015 - 23:00