Seminar o upravljanju potporama (Grant Management Seminar)

Slika korisnika Sanja Brkić
Sanja Brkić 2 svibnja, 2022 - 12:16

U subotu, 30. travnja, održan je Seminar o upravljanju potporama (Grant Management Seminar) u organizaciji Odbora za Rotary Zakladu Distrikta 1913. Seminar se održao u hibridnom obliku te je bio izrazito dobro posjećen. Uživo je sudjelovalo tridesetak, a online preko sedamdeset prijateljica i prijatelja čime su brojni klubovi postali certificirani za korištenje potpora. Nazočnost na seminaru je nužan preduvjet za sve klubove koje žele sudjelovati u programima Rotary zaklade tijekom 2022-23 godine što podrazumijeva bespovratno sufinanciranje lokalnih (District Grant) i međunarodnih (Global Grant) projekata. 

U uvodnom djelu seminara, Guvernerka Ljiljana Trstenjak upoznala je prisutne s rezultatima tekuće rotarijanske godine, Guverner - elect Ivan Miškulin sa strateškim odrednicama za sljedeću rotarijansku godinu, a Koordinator Regije 24 za Rotary Zakladu Darko Tipurić otkrio je kako naš Distrikt kotira u kontekstu Zone i Regije. 

U drugom djelu seminara, Voditelj Odbora za Rotary Zakladu Distrikta 1913 Petar Gregurić predstavio je rezultate TRFa u tekućoj godini, pojasnio način funkcioniranja Rotary Zaklade, otkrio mogućnosti koje klubovi imaju te demonstrirao na koji način prijaviti projekt za financiranje iz distriktnih i globalnih potpora. U trećem djelu, voditelj Pododbora za upravljanje potporama Mateo Čagalj objasnio je kako efikasno provesti sufinancirani projekt te upozorio klubove na što posebno trebaju pripaziti.

Zahvaljujemo se prijatelju Damiru Jugi (RC Zagreb Grič) na omogućavanju korištenja prostorija Bernays škole te prijatelju Michaelu Markoti (RC Zagreb 1242) na donaciji kave i slatkiša.