RC Zagreb Kaptol dobio 5. Nagradu za projekt realiziran u 2013. za Humanitarnu akciju „Korak u život“