Pređena je magična granica od 100.000 USD donacije u AnnualFund u 2016-17!

Slika korisnika RotaryHR Administrator
RotaryHR Admini... 18 srpnja, 2017 - 08:50

Točan iznos uplata iznosi  101.003,00 USD donacije u AnnualFund, ili 80 USD percapita donacija na nivou Distrikta!

U usporedbi s prošlom godinom koja je bila rekordna po više TRF kriterija bilježimo i neke nove rekorde:

  • Porast donacije u AnnualFund za 22%
  • Porast donacija u PolioPlus Fund za 21%
  • Prvog Major Donora u Distriktu
  • 27 PHS članova (8 u 2015-16)
  • 778 članova (60%) Distrikta je doniralo neki iznos u AnnualFund (EREY Eligible)
  • 371 član (29%) je donirao 100 ili vise USD u AF (Sustaining Member)
  • Gotovo 1/3 kluba u Distriktu (17 klubova) je donirala >100 USD percapita u AnnualFund