O poslanju rotarijanskog pokreta u svijetu i Hrvatskoj, prioritetima u djelovanju, humanitarnim akcijama, projektima i dosadašnjim uspjesima, Nacional je razgovarao s prof. dr. sc Darkom Tipurićem, aktualnim Guvernerom Rotary Districta 1913 Hrvatska