Listopad - Mjesec razvoja lokalne zajednice i ekonomije

Slika korisnika RotaryHR Administrator
RotaryHR Admini... 12 listopada, 2020 - 17:22

Blizu 1.4 milijarde zaposlenih ljudi živi sa manje od $1.25 prihoda na dan. Naši članovi pomažu razvoj lokalne zajednice i ekonomije sa ciljem da se smanji siromaštvo kroz obuku i bolje plaćene poslove kao i pristup financijskim institucijama.

Projekti su u rasponu od doniranja opreme do stručnog osposobljavanja. Naši članovi surađuju  sa lokalnim poduzetnicima i istaknutim pojedincima u zajednici, posebno sa ženama, da smanje ili iskorijene siromaštvo.