25 godina Rotary kluba Karlovac i bratimljenje s RC Nova Gorica

Slika korisnika Damir Skelin
Damir Skelin 20 studenog, 2018 - 10:43

U subotu 17.11.2018. Rotary klub Karlovac svečano je proslavio 25-tu godišnjicu ponovnog pokretanja Kluba u Karlovcu.

Rotarijanstvo u Karlovcu ima dugu tradiciju. Prvi puta je osnovan klub 1935. godine, ali je radio do 1941. kad je zabranjen. Za vrijeme socijalističke Jugoslavije rad isto nije dozvoljen. Stvaranjem samostalne Hrvatske, rotary klubovi se obnavljaju i osnivaju novi, što je bio slučaj i s RC Karlovac.

RC Karlovac je od svog osnutka do danas angažiran na humanitarnoj pomoći civilnim žrtvama rata, siromašnima, hendikepiranoj djeci i odraslima, talentiranim ali siromašnim đacima i studentima.

Posebno značajno je angažiranje na razminiranju grada i županije. U tu svrhu je prikupljeno 4,8 miliona eura, tako da je grad Karlovac s periferijom potpuno razminiran zahvaljujući i karlovačkim i svjetskim rotarijancima.

Dobra suradnja se razvila između rotary klubova iz Slovenskog primorja (Nova Gorica, Solkan i Ajdovščina) i RC Karlovac, čemu se pridružio i RC Karlovac-Dubovac. Suradnja se razvila u području knjižnica, muzeja i spomenika i grobalja iz Prvog svjetskog rata, gdje su ginuli mladići iz Karlovca kao pripadnici 96 pješadijske pukovnije koja se borila na Sočanskoj bojišnici. To se proširilo na društvenu i kulturnu suradnju općina i gradova.

To je razlog, da se u okviru 25 godišnjice kluba, potpisala povelja o bratimljenju s RC Nova Gorica, čime će se suradnja još proširiti. Sadržaj Povelje glasi na hrvatskom jeziku (potpisala se na oba jezika):

U DUHU TEMELJNIH NAČELA MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE ROTARY INTERNATIONAL, ROTARY CLUB NOVA GORICA-DISTRIKT 1912-SLOVENIJA I ROTARY KLUB KARLOVAC-DISTRIKT-1913-HRVATSKA, POTVRĐUJU BRATIMLJENJE I NAMJERU DA U OKVIRU SVOJIH MOGUĆNOSTI MEĐUSOBNO SURAĐUJU I DRUŽE SE ZA DOBROBIT SVOJIH ČLANOVA TE MJEŠTANA I KRAJEVA U KOJIMA ŽIVE I DJELUJU KAO ROTARIJANCI I GRAĐANI.

TA SURADNJA OBUHVAĆA I TRAJNU IZMJENU INFORMACIJA, KOORDINACIJU I ZAJEDNIČKU PROVEDBU ROTARIJANSKIH AKTIVNOSTI KAO I PROVEDBU MACHING GRANTOVA.

Povelju su potpisati predsjednici RC Nova Gorica i RC Karlovac, Predrag Škrinjar i Josip Vrbanek, te guverneri rotary distrikata 1912 i 1913, Janez Lipec i Darko Tipurić. Potpisivanju je prisustvovao i gradonačelnik Karlovca Damir Mandić te brojni gosti