Član uprave/odbora Marijana Svržnjak za godinu 2019