Član uprave/odbora Zorislav Šafran dipl.teolog za godinu 2019