Član uprave/odbora Ivan Nikolašević za godinu 2018