Član uprave/odbora Krešimir Veble Mr. za godinu 2018