Član uprave/odbora ŠPIRO JANOVIĆ Doc.dr.sc. za godinu 2018