Član uprave/odbora Krešimir Škarica dipl. pravnik za godinu 2018