Član uprave/odbora Gordana Buljan - Flander Prof.dr.sc. za godinu 2018