Član uprave/odbora Lucija Novoselec za godinu 2019