Član uprave/odbora Nives Polovina Barun za godinu 2018