Sastanak Odbora za međunarodnu suradnju Distrikta 1913