Predavanje RC Zagreb - Marko Dabrović na temu: Projekt razvoja Gredelja

Klub: 
Zagreb

Organizator:

Tip događaja:

Datum događaja: 
utorak, 9 studenog, 2021 - 19:30 do 21:00
Adresa: 
Online
Zagreb
Hrvatska

Predavanje RC Zagreb - Marko Dabrović na temu: Projekt razvoja Gredelja

Gusta i kompaktna povijesna jezgra Zagreba vapi za temeljitom obnovom. Nedavni potres to je, nažalost, potvrdio. Zagreb se rastom proširio na periferiju a nekadašnji rubovi grada, na kojima je bila smještena industrija, danas su u njegovom središtu.

Zona Gredelj obuhvaća 45 hektara i jedan je od najvažnijih prostornih potencijala Grada Zagreba, a uređenje ovog prostora prilika je da se riješi jedan od najvećih urbanističkih problema Zagreba – nepovezanost sjevera i juga, koji su zbog željezničke pruge spojeni u samo tri točke.

Kako bi se ostvarilo potpuno prožimanje s Donjim gradom potrebno je podići prugu koja je u ostatku grada već u zraku. Tako bi se olakšao prolazak ne samo automobilima već i pješacima, te bi se povezali danas razdvojeni dijelovi grada.

Sretna je okolnost da zona Gredelj ima samo dva vlasnika, Grad zagreb i Hrvatske željeznice. U posljednjih 20 godina nama slični gradovi su uspjeli integrirati napuštenu industriju u svoje urbano tkivo. U Zurichu iza zone Europaallee stoji konzorcij švicarskih željeznica i Grad Zurich, a u Beču je za kvart Sonnwendviertel formiran konzorcij Austrijskih željeznica i Grada Beča.

Javni potez s parkovima, zelenim površinama i trgovima, uz sadržaje poput tržnice, muzeja željeznice ili nove zgrade Drame zagrebačkog HNK stvorio bi vitalan i sadržajno raznolik urbani ambijent jedinstvenog karaktera.

Microsoft Teams sastanak

Pridružite se pomoću računala ili aplikacije za mobilne uređaje

Kliknite ovdje da biste se pridružili sastanku

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0b68264acf6d4991a2709ead5d47a2a0%40thread.tacv2/1636394887438?context=%7b%22Tid%22%3a%228e936e81-bed8-4c1e-9e7d-c88eb63cb7dd%22%2c%22Oid%22%3a%22508e0b7f-4980-41c7-900d-507915fe8b55%22%7d