Obilazak vinarija na području prigorja u organizaciji RWAF