Član uprave/odbora Ivana Kaliman za godinu 2018/2019