Član uprave/odbora Ivan Husić Prim. dr. za godinu 2019