Član uprave/odbora Frano Ridjan dipl. novinar za godinu 2019