Član uprave/odbora Jure Smajo mag.oec. za godinu 2019