Član uprave/odbora Dunja Pavešić dipl.oec. za godinu 2018