Član uprave/odbora Tina Smilović Peruza za godinu 2018