Član uprave/odbora Saša Marenjak Prof.dr.sc. za godinu 2018