Član uprave/odbora Igor Barlek mag. ing. el. techn. inf. za godinu 2019