Član uprave/odbora Darko Tipurić prof.dr.sc. za godinu 2017