Član uprave/odbora Dan Arhanić dipl. ing. za godinu 2018