Član uprave/odbora Damir Skelin za godinu 2018/2019