Član uprave/odbora Antun Presečki doc. dr.sc. za godinu 2016