Član uprave/odbora Đuro Tunjić Dr. sc. za godinu 2015