Član uprave/odbora Zoran Šimunić Mr. sc. za godinu 2016