Član uprave/odbora Ivan Đurkić Mr. sci. za godinu 2016