Član uprave/odbora Jasminka Maslek mag.oec. za godinu 2016