Član uprave/odbora Ljiljana Čokljat Mevorah za godinu 2016